niedziela

21.00 Spotkanie po Mszy przy… (najczęściej) herbatce Ośrodek DA

poniedziałek

20.00
październik-grudzień
Umocnić wiarę – Przygotowanie do sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego (chrzest, bierzmowanie, komunia św.)
ks. Damian Copek
Ośrodek DA
20.00
Net for God – Międzynarodowa Fraternia Ekumeniczna – Spotkanie z filmem
ks. Damian Copek
Terminy:
ostatni poniedziałek miesiąca
Ośrodek DA

wtorek

17.00 Eucharystia i spotkanie nauczycieli akademickich śląskich uczelni
ks. dr Wojciech Surmiak
Ośrodek DA
19.00
I wtorek miesiąca
Eucharystia i konferencja z Duszpasterstwem Osób Stanu Wolnego – Grupa 33
ks. dr Tadeusz Czakański
Terminy:
2015: 1 IX, 6 X, 3 XI, 1 XII
2016: 5 I, 9 II, 1 III, 5 IV, 10 V, 7 VI
Krypta

środa

19.00 Eucharystia i konferencja z Ruchem Rodzin Nazaretańskich
ks. Stefan Czermiński
Krypta
18.00
Przygotowanie do małżeństwa metodą dialogową
Teresa i Eugeniusz Maliccy, ks. dr Wojciech Surmiak
Terminy (seria trwa 9-tygodni):
2015: 7 X – 2 XII
2016: 13 I – 9 III
19.00
z Ubogimi – akademicka grupa wolontariatu
ks. dr Wojciech Surmiak
Ośrodek DA

czwartek

17.00
III czwartek miesiąca
Duszpasterstwo Akademickie Studentów Seniorów: Eucharystia i konferencja
ks. prał. dr Stanisław Puchała
Terminy:
2015: 15 X, 19 XI, 17 XII
2016: 21 I, 18 II, 17 III, 21 IV, 19 V, 24 VI
Krypta
 18.30 Wolontariusze ŚDM

ks. Damian Copek

2015: 8 X, 22 X, 12 XI, 26 XI, 10 XII

2016: 14 I, 25 II, 10 III, 14 IV, 28 IV, 13 V, 9 VI

 Ośrodek DA
20.00
Absolwenci w DA

ks. dr Wojciech Surmiak                             Terminy:
2015: 22 X, 19 XI, 10 XII
2016: 21 I, 25 II, 17 III, 21 IV, 19 V

Ośrodek DA

piątek

20.00 Spotkanie formacyjne i modlitwa w duchu Taizé
ks. Damian Copek
Ośrodek DA