Duszpasterstwo Nauczycieli Akademickich, Pracowników Uczelni, Doktorantów

Harmonogram spotkań 2017/2018

wtorek

g. 17.15 – Eucharystia

g. 18.00 – Spotkanie tematyczne

 

Semestr zimowy
8 X 2017
Międzyuczelniana Inauguracja Roku Akademickiego 2017/2018.

Wręczenie Nagrody Lux ex Silesia

Laureatka:

Prof. zw. dr hab. Krystyna Heska-Kwaśniewicz

10 X 2017 Spotkanie organizacyjne
15 X 2017 Odpust w Kościele Akademickim

Kaznodzieja: Ks. prał. dr Stanisław Puchała

17 X 2017 Wykład: O św. Jacku i idei Nagrody Lux ex Silesia

Prowadzi: Prof. zw. dr hab. Krystyna Heska-Kwaśniewicz

24 X 2017 Krąg biblijny

Prowadzi: Ks. dr hab. Józef Kozyra 

5 XI 2017, 1100 Msza św. za zmarłych duszpasterzy, profesorów i studentów 
7 XI 2017 Wykład: Głębia ciszy

Prowadzi: Prof. dr hab. inż. Ewa Piętka

14 XI 2017 Wykład: Górnośląskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk Prowadzi: Dr hab. Zbigniew Hojka
17-21 XI 2017 Pielgrzymka do Fatimy
21 XI 2017 Krąg biblijny

Prowadzi: ks. dr hab. Józef Kozyra

28 XI 2017 Wykład: Katolicka Fundacja Dzieciom – rozwój i nadziej

Prowadzi: Mgr Barbara Salamon

3-6 XII 2017 Adwentowe Rekolekcje Akademickie

Prowadzi: Stanisław Hajkowski SCh

12 XII 2017 Krąg biblijny

Prowadzi: ks. dr hab. Józef Kozyra

16 XII 2017 Adwentowe spotkanie nauczycieli akademickich i doktorantów z Księdzem Arcybiskupem Wiktorem Skworcem

WŚSD w Katowicach, godz. 16.00

Konferencja: dr hab. Marek Wójtowicz

9 I 2018 Wspólne kolędowanie z Ks. Arcybiskupem Seniorem Damianem Zimoniem

Wykład: ks. prof. dr hab. Antoni Reginek

16 I 2018 Krąg biblijny

Prowadzi: Ks. dr hab. Józef Kozyra

23 I 2018 Spotkanie z… ekumenizmem
Prowadzi: Ks. prof. dr hab. Józef Budniak
 

Semestr letni

20 II 2018 Wykład: Polska recepcja postaci i dzieła Marcina Lutra po 1945 roku

Prowadzi: Prof. zw. dr hab. Grażyna Szewczyk

27 II 2018 Aktualia
6 III 2018 Krąg biblijny

Prowadzi: Ks. dr hab. Józef Kozyra

11-14 III 2018 Akademickie Rekolekcje Wielkopostne

Prowadzi: Ks. dr hab. Jacek Kempa

20 III 2016 Wykład: Swoi i obcy w kulturze 

Prowadzi: Prof. zw. dr hab. Wojciech Świątkiewicz

24 III 2018 Wielkopostne spotkanie nauczycieli akademickich i doktorantów z Księdzem Arcybiskupem Wiktorem Skworcem

WŚSD w Katowicach, godz. 16.00

Konferencja: Ks. dr hab. Arkadiusz Wuwer

10 IV 2018 Wykład: Psychoaktywne substancje obecnie i w przeszłości

Prowadzi: Dr hab. Piotr Kuś

17 IV 2018 Spotkanie z… patrologią

Prowadzi: Ks. Prof. UŚ dr hab. Andrzej Uciecha

24 IV 2016 Krąg biblijny

Prowadzi: Ks. dr hab. Józef Kozyra

8 V 2018 Aktualia
11-13 V 2018 LXXXII Ogólnopolska Akademicka Pielgrzymka na Jasną Górę
15 V 2018 Wykład: Dwa oblicza cholesterolu

Prowadzi: Dr hab. Jolanta Zalejska-Fiolka

22 V 2018 Krąg biblijny
Prowadzi: ks. dr hab. Józef Kozyra
29 V 2018 Wykład: Śląscy laureaci Konkursu Chopinowskiego

Prowadzi: Prof. zw. dr hab. Julian Gembalski

5 VI 2018 Podsumowanie pracy rocznej
8 VI 2018 Jubileusz 50-lecia Duszpasterstwa Akademickiego „w Krypcie”
15-17 VI 2018 Rekolekcje dla nauczycieli akademickich, pracowników uczelni i doktorantów

Archidiecezjalny Dom Rekolekcyjny – Kokoszyce

Prowadzi: Ks. dr Zdzisław Brzezinka

19 VI 2018 Wycieczka: Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Krakowie-Łagiewnikach