W czasie Pielgrzymki Dziewcząt i Kobiet do Piekar Śląskich Ks. Arcybiskup Wiktor Skworc ogłosił, że tegorocznym laureatem nagrody Lux ex Silesia został p. prof. zw. dr hab. Jan Miodek, wybitny językoznawca i propagator wiedzy o języku polskim.

Wręczenie nagrody nastąpi dnia 9 października 2016 r. o godz. 18.00 w ramach Międzyuczelnianej Inauguracji Roku Akademickiego