Grupa Z Ubogimi – działająca pod skrzydłami Centralnego Ośrodka Duszpasterstwa Akademickiego w Katowicach – powstała jako owoc Sylwestra z Ubogimi – spotkania dla ok. 150 osób ubogich i bezdomnych. Wolontariusze, zebrani z terenu całej archidiecezji, zainspirowani tym doświadczeniem, postanowili działać na rzecz Ubogich nie tylko tego jednego wieczoru, ale przez cały rok. Dlatego też od marca 2015 roku w każdą środę w Ośrodku Duszpasterstwa Akademickiego spotyka się ok. 20 osób, zarówno młodych jak i starszych (klerycy, studenci, nauczyciele, a nawet emeryci), by przygotować kanapki oraz herbatę, wspólnie się pomodlić i ruszyć w miasto w poszukiwaniu potrzebujących umocnienia swego ciała i ducha. Priorytetem podczas wyjść jest budowanie wspólnoty ze Ubogimi oraz umożliwienie im dostrzeżenia własnej wartości.

            Grupa Z Ubogimi nie jest profesjonalnym systemem pomocy bezdomnym, a jej zadaniem nie jest wyciąganie ich z tego problemu. Widząc jednak czasem swoją własną nieporadność podczas spotkań z Ubogimi i nieznajomość zasad pomocy bezdomnym, wolontariusze postanowili zdobyć podstawową wiedzę z tego zakresu.

Stąd właśnie zrodził się pomysł zorganizowania szkolenia „Praca metodą streetwork”, które prowadzi Stowarzyszenie Po MOC dla Kobiet i Dzieci im. Marii Niepokalanej prowadzone przez s. Annę Bałchan SMI. Warsztaty dla 20 wolontariuszy odbyły się w dniach 23 i 24 stycznia br. w naszym  ośrodku duszpasterskim.

W imieniu organizatorów i Grupy Z Ubogimi pragnę podziękować wszystkim, którzy pomogli w zorganizowaniu i przeprowadzeniu kursu. Szczególne podziękowania kieruję pod adresem Księdza Arcybiskupa Wiktora Skworca oraz Siostry Anny Bałchan.

Z wyrazami szacunku

ks. Wojciech Surmiak