Organizujemy wyjazd na Europejskie Spotkanie Młodych organizowane przez wspólnotę ekumeniczną z Taize

Walencja – 28.12.2015-01.01.2016

Koszt: 55 euro + 650 zł

Spotkania formacyjne: piątek, godz. 20.00

Kontakt: ks. Damian Copek (damianoc@wp.pl)