Abp Wiktor Skworc: Świat stworzony jest językiem Boga

Metropolita katowicki przewodniczył uroczystej Eucharystii rozpoczynającej rok akademicki na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

W homilii zachęcał uczestników do bycia dobrymi teologami oraz ekologami. Abp Skworc stwierdził, że „świat stworzony przez Boga jest swego rodzaju językiem Boga”. – Objawieniem Bożej wszechmocny, wielkości, mądrości i Bożego piękna – mówił. Podkreślił, że jest to wystarczający powód do tego, by wszystkie stworzone rzeczy zasługiwały na szacunek i troskę.

Wskazał, że podobieństwo człowieka do Boga „wyraża się między innymi w zadaniu, jakie Stwórca powierzył człowiekowi, by czynił sobie ziemię poddaną”. – Człowiek zatem, mimo że podporządkowany Bogu, winien być do pewnego stopnia pasterzem i przewodnikiem świata stworzonego przez Boga – powiedział.

Odnosząc się do liturgicznego wspomnienia św. Franciszka przypadającego w dniu dzisiejszym metropolita katowicki przypomniał o zbliżającym się „Szczycie Klimatycznym” ONZ, który odbędzie się w grudniu w Katowicach. Zachęcał do tego, aby wydarzenie to otoczyć modlitwą. – Aby wobec globalnych problemów, doszło – pod tchnieniem Ducha Świętego – do globalnego porozumienia w sprawie troski o nasz wspólny dom – Ziemię; aby przyszłe pokolenia, jak mówi papież Franciszek, nie ponosiły konsekwencji niemądrych opóźnień – dopowiedział.

Zwracając się do pracowników oraz studentów Wydziału Teologicznego zachęcał do tego, by byli „teologami i ekologami, stającymi na gruncie ekologii integralnej”. – Wszystko jest ze sobą powiązane. Dlatego konieczne jest połączenie troski o środowisko ze szczerą miłością do człowieka i z ciągłym zaangażowaniem wobec problemów społeczeństwa – mówił.

Abp Skworc w tym kontekście stwierdził, że „grzech człowieka miał znaczenie antyekologiczne”. – Albowiem skutki nieposłuszeństwa i pychy pierwszych ludzi dotknęły całe stworzenie, które, jak czytamy w liście św. Pawła do Rzymian, „aż dotąd jęczy i wzdycha w bólach rodzenia” – mówił. – Tak więc po grzechu pierworodnym cała przyroda zaczęła uczestniczyć w losach upadłego człowieka – skutkiem niegodziwości człowieka żyzna ziemia zamieniła się w słony ugór, rzeka w pustynię, a oaza w ziemię spragnioną – dodał.

Odnosząc się do słów papieża Franciszka podkreślił, że „potrzebujemy nawrócenia ekologicznego i podjęcia bardzie kontemplatywnego stylu życia, unikając obsesji na tle konsumpcji”.

Eucharystia w kościele akademickim, krypcie katowickiej katedry, rozpoczęła inaugurację roku akademickiego 2018/19. Sprawował ją metropolita katowicki abp Wiktor Skworc oraz bp Marek Szkudło wraz z księżmi – pracownikami Wydziału Teologicznego, jak i przełożeni śląskiego seminarium. W Eucharystii uczestniczyli pracownicy oraz studenci Wydziału Teologicznego.

Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego powstał w 2000 roku. Kształci studentów na kierunku teologia oraz nauki o rodzinie. Obecnie ma około pół tysiąca studentów, wśród nich są alumni Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego.

PRZECZYTAJ HOMILIE KSIĘDZA ARCYBISKUPA

ZOBACZ GALERIĘ ZDJĘĆ

Aktualności