Lux ex Silesia dla prof. Chorążego

Prof. dr hab. Mieczysław Chorąży został tegorocznym laureatem nagrody "Lux ex Silesia"

Z inicjatywy ówczesnego metropolity katowickiego, abp Damiana Zimonia, rozpoczęto wręczanie nagród „Lux ex Silesia”. W tym roku statuetka św. Jacka Odrowąża trafi do prof. dr. hab. Mieczysława Chorążego.

- Przychylając się do jednogłośnej rekomendacji Kapituły Nagrody Lux ex Silesiaoraz rozpoznając wszelkie wartości i cnoty, którymi nieustannie służy Pan Profesor chciałbym, aby to właśnie w ręce Pana Profesora trafiła tegoroczna statuetka z wizerunkiem św. Jacka patrona Metropolii Górnośląskiej – napisał abp Wiktor Skworc do tegorocznego laureata.

- W stulecie niepodległości naszej Ojczyzny dostrzegamy w osobie Pana Profesora głębokiego stróża wartości patriotycznych, a w siedemdziesięciolecie istnienia Uczelni Medycznej na Śląsku widzimy zaś Osobę, która swoje życie poświęciła zdobywaniu, praktykowaniu i przekazywaniu wiedzy o życiu i zdrowiu człowieka – pisze dalej.

Nagroda Lux ex Silesia jest przyznawana dla tych, którzy w swojej działalności naukowej, artystycznej lub społecznej ukazują wysokie wartości moralne i wnoszą trwały wkład w kulturę Górnego Śląska. W tym roku została przyznana 25 raz.

Prof. Mieczysław Chorąży

Urodził się 31 sierpnia 1925 w Janówce niedaleko Białej Podlaskiej. W czasie II wojny światowej działał w konspiracji jako żołnierz Armii Krajowej, ukończył także Szkołę Podchorążych. Uczestniczył w powstaniu warszawskim. Po upadku powstania warszawskiego był internowany w Niemczech.

Po powrocie w 1945 podjął studia na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Warszawskiego, ukończone w 1951. Po studiach otrzymał nakaz pracy w Gliwicach w Państwowym Instytucie Przeciwrakowym. Podjął pracę pod kierunkiem profesora Kazimierza Duxa i w 1958 obronił doktorat z nauk medycznych. Odbywał staże w Stanach Zjednoczonych.

Jest autorem wielu publikacji z zakresu biologii nowotworów w tym ponad 140 artykułów i monografii. Był jednym z pionierów badań nad mutagenezą środowiskową oraz epidemiologią molekularną. Współpracował od lat siedemdziesiątych XX wieku z National Cancer Institute z Bethesda w USA, prowadząc prace nad genetyką raka płuc.

Jest członkiem wielu rad naukowych instytutów badawczych, między innymi Instytutu Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN we Wrocławiu, a także członkiem wielu towarzystw naukowych, w tym Polskiego Towarzystwa Onkologicznego.

Posiada także doktorat honoris causa Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku oraz Śląskiej Akademii Medycznej.

3 maja 2017, w uznaniu znamienitych zasług dla rozwoju polskiej medycyny, za osiągnięcia w pracy naukowo-badawczej, prezydent Andrzej Duda nadał mu Order Orła Białego.

Aktualności